Moduł WMS dla farmacji

SEYB przygotowuje moduł WMS dla rynku farmaceutycznego w oparciu o platformę iERP.

Wyróżnikiem modułu WMS Pharm będzie fakt, iż będzie operał się głównie na kodach 2D wykorzystywanych w serializacji realizując obowiązki wynikające z systemu EMVS w sposób będący integralną częścią procesu.